Sensebit förvärvar Visy Oy

Helix Kapitals portföljbolag Sensebit förvärvar Visy Oy, en marknadsledande leverantör av mjukvara för bildanalys och automatisering inom transport och logistikinfrastruktur. Visys system används idag av transport-, hamn- och terminal-operatörer i 25 länder. Som en del av Sensebit-koncernen förstärker Visy ytterligare sin tekniska plattform och kan tillsammans med Sensebit erbjuda kunder inom vägområdet helhetslösningar för statistik och intelligenta transportsystem (ITS). Ledningen i Visy återinvesterar i den gemensamma koncernen där Helix Kapital kvarstår som huvudägare och NEA Partners träder in som minoritetsägare. 

Sensebit är tillsammans med dotterbolaget Trafikia ledande i Norden inom insamling och analys av trafikdata och har framgångsrikt kombinerat systemdesign och utförande med egenutvecklad hård- och mjukvara. Bolagets kunder utgörs av myndigheter, kommuner och privata aktörer i och utanför Norden. Bolaget har idag ca. 30 anställda och kontor i Stockholm (huvudkontor), Göteborg, Uppsala, Luleå, Härnösand, Jönköping och Tyskland. 

Visy, grundat 1994 i finska Tammerfors, är en global leverantör av system för automatisering inom transport och logistik. Kärnan i bolagets plattform är en mjukvara för bildanalys baserad på maskininlärning med marknadsledande prestanda. Visys kunder utgörs av hamn- och terminaloperatörer, industriföretag och tullmyndigheter i 25 länder. Bolaget har idag ca. 30 anställda och huvudkontoret i Finland. 

“Visy har etablerat sig som en globalt ledande aktör inom intelligenta transportsystem där vår IRIS OCR-plattform är branschledande. Företaget har djup kompetens inom maskininlärning och artificiell intelligens kopplat till industriell bildigenkänning. Vi ser fram emot att kroka arm med Sensebit och gemensamt utveckla verksamheten både i Norden och internationellt. Tillsammans kommer vi kunna leverera helhetslösningar med ledande teknik till våra kunder” säger Petri Granroth, VD för Visy. 

”Sensebit grundades i syfte att utveckla nästa generations tekniska lösningar för att möjliggöra intelligenta transportsystem. Vi har etablerat oss som Nordens största helhetsleverantör inom insamling och analys av trafikinformation och tar nu, genom samgåendet med Visy, nästa steg i vår strategiska resa. Sensebit och Visy kommer från liknande kulturer där vi båda har ett tydligt fokus på att våra lösningar ska möta våra kunders behov av att koppla upp och automatisera sin trafikinfrastruktur. Dessutom har vi lösningar som kompletterar varandra väldigt väl vilket stärker vårt erbjudande. Vi kan tillsammans erbjuda våra kunder helhetslösningar med branschledande teknik inom både mätning, dataanalys och styrning” säger Fredrik Zettergren, VD för Sensebit. 

Villkoren för affären offentliggörs inte. 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta: 

Sensebit:
Fredrik Zettergren, VD
Mobil: +46 70 552 96 07

Visy:
Petri Granroth, VD
Mobil: +358 500 891794

Helix Kapital:
Joakim Karlsson, Partner
Mobil: +46 73 390 44 35

Om Sensebit:
Sensebit med dotterbolaget Trafikia är marknadsledare i Norden inom insamling och analys av trafikdata med fokus på kunder inom den offentliga sektorn. Bolaget har utvecklat en världsledande sensorplattform och trafikanalysmjukvara och är etablerade i Sverige samt i Tyskland. Se www.sensebit.se för ytterligare information. 

Om Visy:
Visy är en av de ledande globala leverantörerna av access- och automationslösningar inom trafikinfrastrukturområdet. Bolaget har utvecklat en ledande bilddataanalysplattform och levererar kompletta systemlösningar till privata och offentliga kunder inom infrastrukturområdet. Bolaget har huvudkontor i Finland och har säljrepresentanter över hela världen. Se www.visy.fi för ytterligare information. 

Om Helix Kapital:
Helix är ett svenskt tillväxtorienterat investeringsbolag som investerar i onoterade mindre bolag med huvudfokus på Sverige och Norden. Se www.helixkapital.se för ytterligare information.