Heda Security förvärvar Syd Stängsel AB och stärker ytterligare positionen som Sveriges största och enda rikstäckande företag inom områdessäkerhet

Heda Security, Sveriges ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet, fortsätter sin snabba tillväxt. Under 2018 förvärvades Heab Stängsel AB, år 2019 köptes Upplands Stängsel AB och nu förvärvas Syd Stängsel. Det innebär att Heda nu omsätter drygt 340 miljoner kr och har 150 anställda. 

Heda Security har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Syd Stängsel AB. Affären är fullt genomförd den 1 september 2021. Södra Sverige är ett angeläget och expansivt område för områdessäkerhet. Syd Stängsel AB är en viktig aktör i södra Sverige och omsätter 15 miljoner kronor och har 6 anställda. Syd Stängsels, Anders Nordstedt och Mats Ekstrand fortsätter leda verksamheten från Helsingborg. Genom köpet är Heda rikstäckande från norr till söder. 

“Vi på Syd Stängsel ser fram mot att arbeta ihop med professionella kollegor inom Heda och för att ytterligare stärka våra marknadsandelar i södra Sverige. Tillsammans kommer vi att kunna leverera ännu bättre kvalité och ingå i ett rikstäckande nätverk av kunskap, erfarenhet och klokskap. Dessutom kan vi se synergieffekter inom inköp och teknikutveckling”, säger Anders Nordstedt, Försäljningschef på Syd Stängsel. 

“Genom förvärvet av Syd Stängsel stärker vi ytterligare vår ställning som Sveriges ledande företag av installation och service inom områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Vi får också en mycket gedigen erfarenhet av områdessäkerhet genom kollegorna i Syd Stängsel. Tack vare vårt senaste förvärv av Syd Stängsel AB täcker vi Sverige från Kiruna i norr till Helsingborg i söder och är Sveriges största rikstäckande företag inom områdessäkerhet och kan erbjuda våra kunder samma höga servicenivå över hela landet”, säger Håkan Fälting, VD för Heda Skandinavien. 

Om Heda Security: 

Heda grundades 1991 och bytte namn till Heda Security 2021. Bolaget är ledande i Sverige inom installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Bolaget leds från huvudkontoret i Nyköping och har avdelningar i Kiruna, Luleå, Umeå, Falun, Arlandastad, Linköping, Jönköping Göteborg. Verksamheten omsätter drygt 340 MSEK och har 150 anställda. 

Om Syd Stängsel: 

Syd Stängsel AB startades 2017av två veteraner inom områdessäkerhet och är en fristående leverantör och montör av flera olika säkerhetsprodukter samt områdesskydd. Företaget levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Bolaget leds från Helsingborg. Verksamheten omsätter 15 MSEK och har 6 anställda.