Heda Security

Heda Security är störst i Sverige inom installation och service av områdessäkerhet.

Produkter inkluderar stängsel, automatiska och mekaniska grindar, kameraövervakning samt larm. Bolaget har även en egen maskinpark. Kunder omfattar företag verksamma inom försvaret, industri, infrastruktur, transport/logistik, byggnation och offentlig sektor.

Sektor Industriell innovation
Investeringsår 2018
Avyttringsår 2023

Holms Attachments

Holms Attachments är en ledande tillverkare av högkvalitativa redskap för vägunderhåll med ett brett produktutbud innefattande sopvalsar, sopmaskiner och snöröjningsredskap. Redskapen är utvecklade och tillverkade i egen regi och går under det egna varumärket Holms. Bolaget har en stark varumärkeskännedom i Norden med väletablerade distributionskanaler i Sverige och Norge samt även i USA genom OEM-avtal.

Sektor Industriell innovation / hållbar utveckling
Investeringsår 2018
Avyttringsår 2023

 

Puregas Solutions

Puregas Solutions specialiserar sig på att leverera effektiva och tillförlitliga uppgraderingslösningar för biogasanläggningar.

Under ägandeperioden växte Puregas Solutions till en global marknadsledare med dotterbolag i Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA.

Sektor Industriell innovation / hållbar utveckling
Investeringsår 2012
Avyttringsår 2017

Purac

Purac är en ledande entreprenör inom vatten- och avloppsvattenrening samt biogasproduktion i Skandinavien.

Purac är baserat i Lund och är huvudsakligen aktivt inom sina hemmamarknader i Sverige, Norge och Kina.

Sektor Industriell innovation / hållbar utveckling
Investeringsår 2008
Avyttringsår 2015

Leos Lekland

Leos Lekland är den ledande leklandskedjan i Norden. Tillsammans med ledningen expanderade bolaget in i två skandinaviska grannländer och gick från tre helägda enheter 2010 till totalt 23 enheter 2014.

Sektor Aktiv och hälsosam livsstil
Investeringsår 2010
Avyttringsår 2014

Läckeby Products

Läckeby Products utvecklar och tillverkar marknadsledande produkter inom vattenrening och värmeåtervinning i kommunala och industriella reningsprocesser.

Bolagets viktigaste produkter var under ägandeperioden trumsilar och värmeväxlare för bearbetning av avloppvatten och slam. Vid avyttrandet hade bolaget 41 anställda i Sverige, Frankrike och USA.

Sektor Industriell innovation / hållbar utveckling
Investeringsår 2008
Avyttringsår 2013

Löplabbet

Löplabbet är Sveriges ledande specialiserade återförsäljare av skor och utrustning för löpning. Under innehavsperioden växte bolaget från 8 till 19 butiker.

Sektor Aktiv och hälsosam livsstil
Investeringsår 2008
Avyttringsår 2014