Puregas Solutions

Puregas Solutions specialiserar sig på att leverera effektiva och tillförlitliga uppgraderingslösningar för biogasanläggningar.

Under ägandeperioden växte Purgas Solutions till en global marknadsledare med dotterbolag i Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA.

SektorIndustri
Investeringsår2012
Avyttringsår2017

Purac

Purac är en ledande entreprenör inom vatten- och avloppsvattenrening samt biogasproduktion i Skandinavien.

Purac är baserat i Lund och är huvudsakligen aktivt inom sina hemmamarknader i Sverige, Norge och Kina.

SektorFöretagstjänster
Investeringsår2008
Avyttringsår2015

Leos Lekland

Leos Lekland är den ledande leklandskedjan i Norden. Tillsammans med ledningen expanderade bolaget in i två skandinaviska grannländer och gick från tre helägda enheter 2010 till totalt 23 enheter 2014.

SektorKonsument
Investeringsår2010
Avyttringsår2014

Läckeby Products

Läckeby Products utvecklar och tillverkar marknadsledande produkter inom vattenrening och värmeåtervinning i kommunala och industriella reningsprocesser.

Bolagets viktigaste produkter var under ägandeperioden trumsilar och värmeväxlare för bearbetning av avloppvatten och slam. Vid avyttrandet hade bolaget 41 anställda i Sverige, Frankrike och USA.

SektorIndustri
Investeringsår2008
Avyttringsår2013

Löplabbet

Löplabbet är Sveriges ledande specialiserade återförsäljare av skor och utrustning för löpning. Under innehavsperioden växte bolaget från 8 till 19 butiker.

SektorKonsument
Investeringsår2008
Avyttringsår2014