L5 Navigation, ett Helix Kapital-bolag, förvärvar GeoFix verksamheter i Sverige och Finland

L5 Navigation Systems (”L5 Navigation”), ett ledande bolag inom positioneringsteknik för maskinstyrning och GNSS-mätning, accelererar sin nordiska tillväxtresa genom förvärv av GeoFix AB i Sverige, som samtidigt genom inkråm förvärvar sin verksamhet i Finland.

L5 Navigation har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i GeoFix AB samt förvärva GeoFix tillgångar i Finland. Geofix är en ledande distributör av GNSS-utrustning och maskinstyrningssystem med fokus på tillbehör och kringutrustning, vilket utgör ett perfekt komplement till L5-koncernens befintliga portfölj och organisation. Det, i kombination med den upparbetade e-handelslösningen med webbshop, möjliggör en ännu smidigare kundresa framgent och ett fullvärdigt one-stop-shop koncept. GeoFix ledning med Tomas Persson i spetsen fortsätter leda verksamheten och ansluter som delägare i L5-koncernen.

”GeoFix har som mål att vara den främsta helhetsleverantören av mätutrustning i Norden. Genom att bli en del av L5 Navigation kan vi leverera ett än bättre erbjudande till våra kunder och samarbetspartners. Vi kommer att kunna växa vidare i hela Norden och utvecklas snabbare genom att bli en integrerad del i L5-koncernen”, säger Tomas Persson, verksamhetschef på GeoFix.

”Genom förvärvet av GeoFix stärker vi ytterligare vår ställning som Nordens ledande leverantör av positioneringssystem, GNSS-utrustning och tillhörande produkter. Vi får också tillgång till en etablerad online-distributionskanal som möjliggör accelererad tillväxt i både Sverige och Finland samt i förlängningen övriga nordiska länder” , säger Martin Lindgren, VD L5 Navigation Systems.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Martin Lindgren, VD L5 Navigation Systems

Mobil: +46 (0)72 528 99 97

E-mail: martin@l5navigation.com

Om L5 Navigation:

L5 Navigation Systems AB är ett företag som utvecklar och säljer positioneringslösningar för kunder i olika branscher. Bolagets djupa expertis inom maskinstyrning och GNSS-mätning ger möjlighet att kunna kombinera de bästa och mest prisvärda lösningarna på marknaden, och på så vis skapa maximal kundnytta till rätt pris. Bolaget har sitt huvudkontor i Luleå, med dotterbolag i Norge och Finland.

Om Helix Kapital:

Helix är ett svenskt tillväxtorienterat investeringsbolag som investerar i onoterade småbolag i Norden. Helix Kapital söker verksamheter med bevisade och lönsamma affärsmodeller, oberoende av bransch.