Helix Kapital avyttrar Heda Security

Helix Kapital har ingått i avtal om att avyttra sitt ägande i Heda Security till EMK Capital. Under Helix ägarperiod har Heda framgångsrikt påvisat stark lönsam tillväxt drivet både av organiska satsningar och en omfattande förvärvsresa, vilket har positionerat bolaget som marknadsledande i Sverige.

Med EMK Capital som ny majoritetsägare kommer Heda gå samman med Garda Sikring (”Garda”) och Kibo Security Group (”Kibo”) som också backas av EMK Capital, för att stärka sin position inom områdessäkerhet i Norden.

Heda Security är Sveriges ledande tjänsteföretag inom områdessäkerhet. Bolaget har ett särskilt fokus på högsäkerhet och tillhandahåller fysiska och tekniska säkerhetslösningar till kunder inom bl.a. kritisk infrastruktur, kraftverk, anstalter, samt logistik- och industrianläggningar. Heda har sitt huvudkontor i Nyköping med cirka 200 anställda i Sverige och Finland.

Heda kommer tillsammans med Garda och Kibo utgöra den ledande aktören på den nordiska marknaden inom områdessäkerhet. Den sammanslagna koncernen kommer omsätta drygt 200 miljoner euro med 750 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

”Jag är stolt över den utveckling som Heda åstadkommit sedan 2018. Med Helix som tillväxtpartner och majoritetsägare har vi tillsammans skapat ett marknadsledande företag i Sverige samtidigt som vi initierat en nordisk expansion. Vi är mycket tacksamma för allt stöd från Helix och ser nu fram emot nästa steg i vår tillväxtresa tillsammans med EMK Capital som ny huvudägare” säger Håkan Fälting, VD Heda Security.

Detta förvärv skapar många spännande möjligheter i Norden. ”Med nya och starka resurser på plats är vi nu väl rustade för att möta framtida säkerhetsbehov och fortsätta vår tillväxtresa i Europa” säger Jon Ola Stokke, VD Garda Sikring Group.

Om Helix Kapital

Helix Kapital är ett svenskt tillväxtorienterat investeringsbolag som investerar i mindre onoterade nordiska bolag. Helix söker verksamheter med bevisade och lönsamma affärsmodeller i branscher som stöds av långsiktiga tillväxttrender.

Om Heda Security

Heda grundades 1991 och erbjuder totalentreprenad inom områdessäkerhet med ett brett tjänsteerbjudande som inkluderar planering, design, installation och underhåll till kunder med höga säkerhetskrav. Heda har rikstäckande närvaro i Sverige genom ett omfattande kontorsnätverk samt även i Helsingfors, Finland. Bolaget omsätter ca. 700 miljoner kronor och har omkring 200 anställda.

Om Garda

Garda är ett ledande företag i Norden inom väg-, bygg- och områdessäkerhet. Företaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster, inklusive montering, installation och underhåll. Projekt levereras till alla branscher med säkerhetsbehov. Garda har ca. 400 anställda i Norge och Finland.

Om Kibo

Kibo är en dansk totalleverantör inom säkerhetslösningar till företag, institutioner och offentliga verksamheter. Kibo fokuserar på kunder där säkerhet är affärskritiskt och har etablerat en ledande position på marknaden för avancerade säkerhetslösningar. Bolaget har ca. 160 anställda.

Kontaktinformation

Stefan Lambert, Helix Kapital
Tel: +46 70 216 6569
E-mail: Stefan.Lambert@helixkapital.se