Helix Kapital avyttrar Holms Attachments till Ejendal Invest

HLXK Kapital AB (”Helix”) har ingått i avtal om att avyttra sitt ägande i Holms Intressenter AB (”Holms”) till Ejendal Invest. Under Helix ägarperiod har Holms framgångsrikt växt sin försäljning i Nordamerika, Centraleuropa och i de nordiska hemmamarknaderna, breddat och förnyat sitt produkterbjudande samt utvecklat koncept för nästa generations eldrivna redskap.

Helix förvärvade Holms i juli 2018 och har tillsammans med ledningen genomfört flertalet strategiska initiativ för att stärka den globala positionen. Betydande investeringar i organisation och produktutveckling har positionerat Holms i framkant sett till kvalitet, innovation och elektrifiering. Därtill har Holms etablerat ett starkt fotfäste i Nordamerika som utgör en stor och expansiv marknad för bolagets produkter.

“Holms Attachments är idag en ledande aktör inom vägunderhållstillbehör till tunga fordon och jag är stolt över vad ledningen och våra anställda, med stöd från styrelsen och Helix, åstadkommit under de senaste åren. Jag är övertygad över att Holms Attachments har en mycket stark position för fortsatt tillväxt och efter en framgångsrik period med Helix Kapital som majoritetsägare ser vi nu fram emot att fortsätta tillväxtresan tillsammans med Ejendal Invest.” säger Carl Gindahl, VD, Holms Attachments AB.

Villkor för affären offentliggörs inte.

Om Holms Attachments

Holms Attachments är en ledande tillverkare av högkvalitativa redskap för vägunderhåll med ett brett produktutbud av sopvalsar, snöplogar och sopmaskiner. Holms grundades 1927 i Motala och har en ledande nischposition internationellt. Bolaget har ett internationellt återförsäljarnätverk samt unika samarbeten med ledande globala OEM-aktörer.

Om Helix Kapital

Helix är en svensk investeringsfond som investerar i lönsamma, högkvalitativa småbolag i Sverige. Helix fokuserar på företag med tillväxt- och utvecklingspotential där Helix kan agera som partner i att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Helix till att företagen uppnår sin fulla potential.