Helix Kapital’s portfolio company Heda Security acquires Tuna Stängsel

Heda Security, the leading Nordic installation and service provider of perimeter security, continues its rapid growth journey. Since 2018, Heda has acquired Heab Stängsel AB (2018), Upplands Stängsel AB (2019), Syd Stängsel i Helsingborg AB (2021), Teknoinfra Oy (2022), MSS Nordic AB (2022), and M&M Stängsel Service AB (2022). Now, Tuna Stängsel is part of the Group, which means that Heda has a turnover of some SEK 670m and 220 employees.

Heda Security har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Tuna Stängsel AB. Mälardalen och inte minst Eskilstuna utgör en attraktiv och expansiv marknad för områdesskydd där Tuna Stängsel AB är en viktig aktör med en omsättning om drygt 17 miljoner kronor. Magnus Magyar och Jimmy Nilsson fortsätter att leda verksamheten från etableringen i Eskilstuna och Södertälje. Genom köpet stärker Heda Security sin marknadsnärvaro i Södra Stockholm-Mälardalen.

"Vi på Tuna Stängsel AB ser fram mot att arbeta ihop med professionella kollegor inom Heda och för att ytterligare stärka våra marknadsandelar. Tillsammans kommer vi att kunna leverera ännu bättre kvalité och ingå i ett rikstäckande nätverk av kunskap, erfarenhet och klokskap. Dessutom kan vi se synergieffekter inom inköp och teknikutveckling". Magnus Magyar platsansvarig Tuna Stängsel.

"Genom förvärvet av Tuna Stängsel stärker vi ytterligare vår ställning som Nordens ledande företag av installation och service inom områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Vi får också en mycket gedigen erfarenhet av områdessäkerhet genom kollegorna i Tuna. Genom köpet av Tuna Stängsel stärker vi vår marknadsnärvaro i Södra Stockholm – Mälardalen och kan erbjuda våra kunder samma höga servicenivå över hela landet". Håkan Fälting, VD för Heda Security.

Om Heda Security:

Heda grundades 1991 och tog namnet Heda Security 2021. Bolaget är ledande i Norden inom installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Bolaget leds från huvudkontoret i Nyköping och har avdelningar i Kiruna, Luleå, Umeå, Falun, Arlandastad, Linköping, Jönköping, Göteborg, Helsingborg samt i Finland. Verksamheten omsatte innan förvärvet av Tuna drygt 655 MSEK och har 213 anställda.

Om Tuna Stängsel

Tuna Stängsel startades 2010 och är en fristående leverantör och montör av flera olika säkerhetsprodukter samt områdesskydd. Företaget levererar och monterar både mekaniska och aktiva säkerhetslösningar till privata aktörer samt komplexa lösningar för stora industrier. Bolaget leds från kontoret i Eskilstuna. Verksamheten omsätter 17 MSEK och har 7 anställda.