Helix Kapital’s portfolio company Heda Security acquires M&M Stängsel Service

Heda Security, the leading Nordic installation and service provider of perimeter security, continues its rapid growth journey. Since 2018, Heda has acquired Heab Stängsel AB (2018), Upplands Stängsel AB (2019), Syd Stängsel i Helsingborg AB (2021), Teknoinfra Oy (2022), and MSS Nordic AB (2022). Now, M&M Stängsel Service AB is part of the Group, which means that Heda has a turnover of some 600 million SEK and 200 employees.

Heda Security har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i M&M Stängsel Service AB. Stockholmsregionen utgör en attraktiv och expansiv marknad för områdesskydd där M&M Stängsel Service är en viktig aktör med en omsättning om drygt 25 miljoner kronor och har 15 anställda. Mikael Bartsch, Marcin Kawski och Daniel Rycharski fortsätter att leda verksamheten från etableringen i Skogås. Genom köpet stärker Heda Security sin marknadsnärvaro i Södra Stockholm-Mälardalen.

"Vi på M&M Stängsel Service AB ser fram mot att arbeta ihop med professionella kollegor inom Heda och för att ytterligare stärka våra marknadsandelar i södra Sverige. Tillsammans kommer vi att kunna leverera ännu bättre kvalité och ingå i ett rikstäckande nätverk av kunskap, erfarenhet och klokskap. Dessutom kan vi se synergieffekter inom inköp och teknikutveckling". Mikael Bartsch, försäljningschef M&M Stängsel Service.

"Genom förvärvet av M&M Stängsel Service stärker vi ytterligare vår ställning som Nordens ledande företag av installation och service inom områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Vi får också en mycket gedigen erfarenhet av områdessäkerhet genom kollegorna i M&M. Genom köpet av M&M Stängsel Service stärker vi vår marknadsnärvaro i Södra Stockholm – Mälardalen och kan erbjuda våra kunder samma höga servicenivå över hela landet." Håkan Fälting, VD för Heda Security.

Om Heda Security:

Heda grundades 1991 och tog namnet Heda Security 2021. Bolaget är ledande i Norden inom installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Bolaget leds från huvudkontoret i Nyköping och har avdelningar i Kiruna, Luleå, Umeå, Falun, Arlandastad, Linköping, Jönköping, Göteborg, Helsingborg samt i Finland. Verksamheten omsatte innan förvärvet av M&M drygt 560 MSEK och har 185 anställda.

Om M&M Stängsel Service:

M&M Stängsel Service AB startades 2014 av Marcin Kawski och är en fristående leverantör och montör av flera olika säkerhetsprodukter samt områdesskydd. Företaget levererar och monterar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier. Bolaget leds från kontoret i Skogås. Verksamheten omsätter 25 MSEK och har 15 anställda.