Helix Kapital investerar i Norges och Sveriges ledande utbildningsaktörer inom träning, hälsa och välmående

Helix Kapital ingår partnerskap med AFPT, SAFE Education och The Academy och bildar den nya gruppen Wellness Education and Technology. Genom att kapitalisera på bolagens egenutvecklade teknologiska utbildningsplattformar och grundarnas långa branscherfarenhet är målbilden att accelerera tillväxten internationellt och bredda erbjudandet.

Den nya gruppen har tillsammans mer än 70 års erfarenhet av att utbilda professionella inom träning, hälsa och välmående och är ledande på den svenska och norska marknaden. Med välrenommerade varumärken, egenutvecklade tekniska utbildningsplattformar och över 70 lärare levererar den nya gruppen ett heltäckande erbjudande till sina tiotusentals studenter.

”Jag grundade AFPT i början av 2000-talet med syftet att utbilda professionella och samhället till bättre hälsa och med visionen att göra Norge till den hälsosammaste befolkningen. Idag, nästan 19 år senare, är AFPT marknadsledande i Norge. När Helix Kapital tog kontakt med mig i våras, med planen att bygga den nordiska ledaren inom utbildning, med stort digitaliseringsfokus, mot träning, hälsa och välmående, och med AFPT som en av grundbyggstenarna, blev jag genast intresserad. Det finns mycket kvar att göra i branschen och jag ser stor utvecklingspotential i samgåendet med Competence Factory. Planen är att accelerera tillväxten och att inom 5 år omsätta 250 MNOK” säger Espen Arntzen, grundare och VD på AFPT.

Det kommer att bli en otroligt spännande resa de kommande åren. Med de synergier som kommer utvinnas genom att alla aktörer arbetar tillsammans mot målet att öka kompetensen på marknaden, och med den erfarenhet som alla parter tillför kommer detta att leda till många spännande möjligheter framöver säger Farhad Jabbari från Qicraft och Competence Factory.

Kontaktinformation
Mattias Ericsson, Helix Kapital
Telefon +46 706 434 460
E-post: mattias.ericsson@helixkapital.se

Espen Arntzen, AFPT
Telefon + 47 90 60 99 31
E-post: espen@afpt.no

Farhad Jabbari, Competence Factory
Telefon + 46 709 712 170
E-post: farhad.jabbari@qicraft.com

Om AFPT
AFTP har sedan starten i början på 2000-talet utbildat över 10 000 studenter inom träning, hälsa och kost. Idag består personalen av totalt 45 personer som tillhör marknadens mest kompetenta individer och yrkesverksamma. Med visionen att göra ”Norge till världens friskaste land” har bolaget i snart 19 år erbjudit kunskap till en stor del av befolkningen.

Om Competence Factory
Competence Factory är moderbolaget bakom varumärkena SAFE Education och The Academy, två välkända nordiska utbildningsaktörer inom träning, hälsa och kost med mer än 30 års erfarenhet. Med en vision att fler människor mår bättre genom utökad kompetens kring träning och hälsa och med mottot ”Learning for Life”, har både SAFE Education och The Academy genom engagerade och kompetenta lärare i många år erbjudit utbildning av hög kvalitet till den nordiska marknaden. Competence Factory ägs sedan 2018 av Qicraft Group och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Om Helix Kapital
Helix Kapital är ett svenskt tillväxtorienterat investeringsbolag som investerar i mindre onoterade nordiska bolag. Helix söker verksamheter med bevisade och lönsamma affärsmodeller i branscher som stöds av långsiktiga tillväxttrender.