Helix Kapitals portföljbolag, Spring Media, förvärvar Athletic Sports Group och Fight Globe

Spring Media gruppen stärker sin västeuropeiska närvaro i Benelux genom förvärvet av Athletic Sports Group och Fight Globe. Sammanslagningen är ännu ett strategiskt viktigt steg i gruppens tillväxtplan att växa geografiskt, och tillsammans med förvärvet av Hogmore som annonserades förra veckan har gruppen nu en ledande position i norra Europa. Vidare kompletterar ASG och FG gruppens nuvarande sporterbjudande med det snabbväxande fightsportssegmentet. Det finns tydliga synergier att kapitalisera på med hög potential för korsförsäljning samt ökad exponering för gruppens streamingtjänst både geografiskt och till nya sporter.

Läs mer på Spring Media announces merger with Athletic Sports Group and Fight Globe | Spring Media.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Osmund, CEO Spring Media

tobias@spring.media, +46 706300134

Nino Ockhuysen, CEO Athletic Sports Group

nino@athleticsportsgroup.com, +31 652529309

Mattias Ericsson, Partner Helix Kapital

mattias.ericsson@helixkapital.se, +46 706434460