Heda Security förvärvar MSS Nordic AB

Heda Security förvärvar MSS Nordic AB och stärker ytterligare positionen som Nordens ledande företag inom områdessäkerhet.

Heda Security, Nordens ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet, fortsätter sin snabba tillväxtresa. Sedan 2018 har Heda förvärvat Heab Stängsel AB (2018), Upplands stängsel AB (2019), Syd Stängsel i Helsingborg AB (2021), samt Teknoinfra Oy (2022). Nu går även MSS Nordic AB in som en del av Heda Security, vilket innebär att koncernen omsätter drygt 470 miljoner kronor och har 180 anställda.

Heda Security har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i MSS Nordic AB. Södra Sverige utgör en attraktiv och expansiv marknad för områdesskydd där MSS är en viktig aktör med en omsättning om drygt 30 miljoner kronor. MSS huvudfokus på mobila områdessäkerhetslösningar kompletterar Hedas existerande erbjudande. MSS ledning med David Petkovic i spetsen fortsätter leda verksamheten från Helsingborg.

”Vi har som mål att vara den främsta leverantören av mobila områdessäkerhetslösningar. Genom att bli en del av Heda Security kan vi leverera ett än bättre erbjudande till våra kunder och partners. Vi kommer att kunna växa i hela Norden och utvecklas snabbare än på egen hand”, säger David Petkovic, operativ chef på MSS.

”Genom förvärvet av MSS Nordic stärker vi ytterligare vår ställning som Nordens ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Vi får också en mycket gedigen erfarenhet av både mobila och permanenta lösningar inom områdessäkerhet genom kollegorna på MSS. Tillsammans med MSS och Syd Stängsel får Heda Security en betydande marknadsposition i södra Sverige att bygga vidare på”, säger Håkan Fälting, VD för Heda Security.

Om Heda Security:

Heda grundades 1991 och tog namnet Heda Security 2021. Bolaget är ledande i Norden inom installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Bolaget leds från huvudkontoret i Nyköping och har avdelningar i Kiruna, Luleå, Umeå, Falun, Arlandastad, Linköping, Jönköping, Göteborg, Helsingborg samt i Finland. Verksamheten omsatte innan förvärvet av MSS drygt 440 MSEK och har 170 anställda.

Om MSS Nordic:

MSS Nordic AB grundades 2018 efter att bolaget avyttrades från Cami-gruppen. MSS är specialister på alla typer av automatiserade grindar, trafikbommar och tillhörande system på den nordiska marknaden. Bolaget är marknadsledande på mobila grindlösningar för områdessäkerhet samt erbjuder specialanpassade grindar efter kundens önskemål med egen montagekapacitet. Bolagets leds från Helsingborg. Verksamheten omsätter drygt 30 MSEK.