Heda Security förvärvar finländska Teknoinfra Oy och tar därmed nästa steg i bolagets nordiska expansionsplan

Heda Security förvärvar finländska Teknoinfra Oy och tar därmed nästa steg i bolagets nordiska expansionsplan. Förvärvet stärker ytterligare positionen som Nordens ledande företag inom områdessäkerhet.

Heda Security, Sveriges ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet, fortsätter sin snabba tillväxtresa. Under 2018 förvärvades Heab Stängsel AB, år 2019 förvärvades Upplands Stängsel AB, 2021 förvärvades Sydstängsel i Helsingborg AB och nu går också Teknoinfra Oy in som en del i Heda Security. Det innebär att koncernen nu omsätter drygt 440 miljoner kr och har 170 anställda.

Heda Security har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Teknoinfra Oy. Den finska marknaden är ett naturligt nästa steg i Heda Securitys expansion. Finland utgör en attraktiv och expansiv marknad för områdessäkerhet där Teknoinfra är en viktig aktör och omsätter ca 5 miljoner Euro och har 20 anställda. Teknoinfras ledning med Jukka Tasku och Olli Voutilainen i spetsen fortsätter leda verksamheten från Tusby.

“Vi på Teknoinfra ser fram emot att arbeta ihop med våra professionella kollegor inom Heda och att ytterligare stärka våra marknadsandelar i Finland. Tillsammans kommer vi att kunna leverera ännu bättre kvalité och ingå i ett skandinaviskt nätverk av kunskap, erfarenhet och klokskap. Dessutom kan vi se synergieffekter inom inköp och teknikutveckling”, säger Jukka Tasku, VD för Teknoinfra.

“Genom förvärvet av Teknoinfra Oy stärker vi ytterligare vår ställning som Nordens och Sveriges ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Vi får en mycket gedigen erfarenhet av områdessäkerhet genom kollegorna i Teknoinfra Oy. Tack vare vårt senaste förvärv av Teknoinfra inleder vi en nordisk expansion och har en mycket stark plattform att bygga vidare på i Finland, säger Håkan Fälting, VD för Heda Security.

Om Heda Security:

Heda grundades 1991 och tog namnet Heda Security 2021. Bolaget är ledande i Sverige inom installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Bolaget leds från huvudkontoret i Nyköping och har avdelningar i Kiruna, Luleå, Umeå, Falun, Arlandastad, Linköping, Jönköping Göteborg och Helsingborg. Verksamheten omsatte innan förvärvet av Teknoinfra drygt 390 MSEK och har 150 anställda.

Om Teknoinfra:

Teknoinfra är en fristående leverantör och installatör av olika säkerhetsprodukter inom områdesskydd. Teknoinfra köpte stängselverksamheten av Lemminkäinen 2015 och har sedan dess fortsatt verksamheten inom områdesskydd med samma professionella personal. Bolaget utvecklar även egna produkter för att möta kundernas efterfrågan. Teknoinfra levererar och installerar allt från villastängsel till komplexa lösningar för stora industrier och kritisk infrastruktur. Bolaget leds från Tusby. Verksamheten omsätter 5 miljoner Euro och har 20 anställda.