Heda Skandinavien förvärvar Heab Stängsel

Heda Skandinavien, ett ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet, förvärvar Heab Stängsel. Heab Stängsels VD Jan Häggroth fortsätter att leda verksamheten.

Heda Skandinavien har den 6 november förvärvat 100 % av aktierna i Heab Stängsel. Heab Stängsel har sedan starten 1972 etablerat sig som en av de ledande installatörerna av områdessäkerhet till offentlig sektor och företagskunder i norra Sverige. Heab Stängsels VD Jan Häggroth fortsätter att leda verksamheten med bas i Luleå och avdelningar i Kiruna och Umeå.

”Heab Stängsel står inför en mycket spännande framtid. Våra kunder i norra Sverige med ansvar för kritisk infrastruktur har betydande investeringsplaner och de ställer allt högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Tillsammans med Heda Skandinavien är Heab Stängsel mycket väl rustat för tillväxt på denna intressanta marknad.” säger Jan Häggroth, VD för Heab Stängsel.

”Genom förvärvet av Heab Stängsel befäster Heda Skandinavien sin ställning som Sveriges ledande företag inom installation och service av områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Vi tar också ett viktigt steg mot att bli en helt rikstäckande aktör som kan erbjuda sina kunder samma höga servicenivå över hela landet.” säger Håkan Fälting, VD för Heda Skandinavien.

I samband med Heda Skandinaviens förvärv avyttras den grossistverksamhet som tidigare har utgjort en del av Heab Stängsel. Grossistverksamheten drivs vidare av Kjell Häggroth genom bolaget Häggroth Stängsel AB.

Villkoren för affären offentliggörs inte.

För ytterligare information om Heda Skandinavien, vänligen kontakta:

Håkan Fälting, VD

Tel: +46 70 544 82 14

E-post: hakan.falting@heda-skandinavien.se

www.heda-skandinavien.se

För ytterligare information om Heab Stängsel, vänligen kontakta:

Jan Häggroth, VD

Tel: +46 70 597 94 14

E-post: jan.haggroth@heabstangsel.se

www.heabstangsel.se

Om Heda Skandinavien:

Heda (Hedask Skandinavien AB) grundades 1991. Bolaget är ledande i Sverige inom installation och underhåll av system för områdesskydd och områdessäkerhet med fokus på högsäkerhet. Bolaget leds från huvudkontoret i Nyköping och har avdelningar i Göteborg, Jönköping och Falun. Verksamheten omsätter drygt 200 MSEK och har 105 anställda.

Om Heab Stängsel:

Heab Stängsel grundades 1972 och levererar stängselanläggningar och system för yttre säkerhet bl.a. till företag, fastighetsbolag och kommunala förvaltningar. Heab Stängsel har 13 anställda vid sina avdelningar i Luleå, Kiruna och Umeå. Verksamheten inom installation och underhåll omsätter ca 35 MSEK.